สุนัขบนภูเขา

ทุกตัวอยู่ในกรงเลี้ยง หลังเขาครับ มีทีมนักศึกษากลุ่มปันน้ำใจสู่เจ้าตูบดูแลอยู่ครับ

ฉีดวัคซีน และทำทะเบียนสัตว์วันที่ 24 มีนาคม 2558

ฉีดวัคซีน และทำทะเบียนสัตว์วันที่  24 มีนาคม 2558 บริเวณคณะแพทยศาสตร์

ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริเวณแฟลต อาจารย์

ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 บริเวณบ้านพักอาจารย์

ทะเบียนสัตว์จรจัดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (update 24 Nov 2014)

ทะเบียนสัตว์จรจัดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (update 24 Nov 2014)

ฉีดวัคซีนสุนัขเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริเวณคณะศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศูนย์คอม หอ 11,12

ฉีดวัคซีนสุนัขเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริเวณคณะศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศูนย์คอม หอ 11,12